WebShip e-Fulfilment België

Live chat

Webship behaalt bio-certificaat

Webship behaalde in 2019 het befaamde bio-certificaat. Dit betekent dat Webship voorverpakte biogoederen mag opslaan en verzenden. Bio is een beschermd Europees voedingslabel. Het biolabel is een Europees label dat verplicht is voor alle biologisch geproduceerde goederen. Om dit label te verkrijgen moet men voldoen aan strikte regels en afspraken omtrent biologische landbouw, verwerking en verkoop. Deze regels en afspraken gelden voor de teler, de producent, de retailer alsook voor de eventuele fulfilmentpartner. Als een onderneming die bioproducten verkoopt wenst samen te werken met een externe logistieke partner zoals Webship, dan moet ook Webship het bio-certificaat behalen. Biologische producten zitten sterk in de lift. Supermarkten noteren stijgingen in de verkoop van bioproducten van tien procent en meer. Er is ook een grote toename in webwinkels die biologische producten aanbieden. Dankzij het behalen van de bio-certificaat vormt Webship een interessante partner voor deze webwinkels.

Waarom is bio zo belangrijk?

Het biologische landbouwmodel wordt wel eens gezien als model voor de toekomst. Biolandbouw en bioveeteelt zijn milieuvriendelijke systemen die door hun grondgebondenheid rekening houdt met de eigen draagkracht van de natuur. De bioboeren dragen dus goed zorg voor de bodem, bewaken de biodiversiteit op en rond hun akkers en gebruiken enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Het werk van de bioboeren verdient applaus. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dankzij biologische landbouw het bodemleven veel gezonder is, de bodem als systeem veel veerkrachtiger is, het grondwater minder vervuild wordt door bestrijdingsmiddelen en biologische praktijken algemeen een mindere belasting veroorzaken op het milieu.

Hoe herken je bio?

Als het woord ‘biologisch’ of ‘bio’ letterlijk op het product staat, dan mag men er zeker van zijn dat het daadwerkelijk een bioproduct betreft. Beide termen zijn namelijk wettelijk beschermd. Om helemaal zeker te zijn, moet er naast een van de termen het Europese biologo te zien zijn. Onder het biologo is er vaak een code te zien. Deze code geeft weer waar het product vandaan komt en door welke controle-organisatie het gecontroleerd werd. Wanneer men biologische groenten of fruit aankoopt, zijn deze niet altijd verpakt. Als deze los verkocht worden, kan men op de kistkaart alle productinfo vinden. De kistkaart hangt vast aan de kist waarin de groeten of fruit verhandeld worden.  Het woord’ ‘biologisch’ en het EU biologo worden steeds vermeld, samen met de bedrijfsgegevens van het bedrijf waar het product vandaan komt.

Bio-certificaat en Webship?

Ondernemingen die de logistiek van hun bioproducten willen toevertrouwen aan Webship, maken een uitstekende keuze. Webship vormt namelijk een interessante partner voor Bioproducenten. Binnenkomende goederen worden onmiddellijk gecontroleerd en worden gelijktijdig toegekend aan één of meerdere van de genummerde locaties binnen het magazijn. Op deze manier worden de goederen opgeslaan per SKU, lotnummer en vervaldatum waardoor men deze goederen niet kan verwarren met andere goederen. Biogoederen en niet-biogoederen worden trouwens nooit op eenzelfde locatie geplaatst binnen het magazijn.

Verder is het niet mogelijk om goederen tijdens een order te verwisselen aangezien alle orders via de barcodescanner van de cloud applicatie worden gepickt. Op de pakbon ziet men de producten die een biolabel bevatten, het lotnummer en/of vervaldatum indien van toepassing en de code van het overeenkomstige controlemechanisme. Elk order is makkelijk traceerbaar zodat er altijd kan nagegaan worden welke goederen in een order zaten en tot welk lot ze behoorden. Tevens is de voorraad op elk moment online te raadplegen en is gekend welke producten op welke locaties staan.

Webship kan dan ook met enige trots melden dat zowel de cloud applicatie als het magazijn volledig klaar zijn om biogoederen op te slaan en te verzenden via de letter van de wet!

Beschikt u over biogoederen en zoekt u een logistieke partner? Contacteer ons dan via hallo@webship.be!

Zoekt u een cloud applicatie voor het beheer van uw orders en voorraad, met integratie van verschillende verzendpartners? Neem dan een kijkje op www.webship.online.

Kan je mogelijks ook interesseren