WebShip e-Fulfilment België

Live chat

Duurzaam e-Fulfilment

De weg naar een duurzame wereld is niet eenvoudig te bewandelen en al zeker niet op één, twee drie beklonken. Binnen Webship proberen we ons steentje bij te dragen waar het kan, soms hele kleine zaken, soms iets grotere. We proberen op die manier duurzaam te ondernemen met als leidraad de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) in 2015 door de VN aangenomen. 

Wij kozen specifiek vijf SDG’s uit waarop wij willen focussen binnen het kader van onze e-Fulfilment dienstverlening:

Geen armoede

1

Maar liefst 1,7 miljard mensen wereldwijd leven onder de armoedegrens, dat is één vijfde van de totale wereldbevolking. In België lopen 2 miljoen mensen risico op armoede of sociale uitsluiting. Zowel op mondiaal als regionaal vlak proberen wij bij te dragen door:

 • Steun aan NGO ‘Trees for future’
  • Aanpakken van wereldwijde hongersnood 
  • Bezorgen van stabiel inkomen aan landbouwersgezinnen in ontwikkelingslanden
 • Correcte verloning voor onze medewerkers
  • Verloning boven baremagrens
  • Loonbonus voor iedereen op basis van bedrijfsresultaten

Gender gelijkheid

2

Het verschil tussen man en vrouw is op heel wat vlakken jammer genoeg nog heel groot. Dagdagelijks zijn er gevallen van discriminatie en geweld tegenover vrouwen en meisjes, zowel in de openbare als privésfeer. Binnen Webship tolereren we geen enkele vorm van discriminatie, zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten. Heel concreet proberen we hieraan bij te dragen door:

 • Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen
  • Op de werkvloer
  • Op vlak van verloning
 • Focus op persoonlijke kwaliteiten

Waardig werk & economische groei

3

Wereldwijd worden arbeidsrechten dagdagelijks geschonden. Denk aan kinderarbeid of ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden in heel wat ontwikkelingslanden. Maar ook in de ‘ontwikkelde’ wereld staat waardig werk niet altijd bovenaan de agenda. Binnen Webship proberen we tot meer economische groei te komen met eenzelfde (of zelf minder) arbeid per hoofd én met een maatschappelijk draagvlak. Dat doen we door:

 • Innovaties op vlak van IT
 • Ergonomisch inrichten van werkplaatsen
 • Automatisatie waar mogelijk
 • Open aanwervingsbeleid (kans voor ouderen, langdurig werklozen, niet-geschoolde jongeren, …)

Verantwoorde consumptie & productie

4

Van wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie, dat is de weg die we met z’n alle moeten afleggen om onze Moeder Aarde minder te belasten. Dat die weg nog lang is, hoeven we misschien niet te herhalen, maar dat we er allemaal aan kunnen toe bijdragen beklemtonen we graag. Een belangrijk aspect (binnen de e-commerce) is het verminderen van afvalproductie via preventie, recyclage en hergebruik. Binnen Webship nemen we daartoe volgende maatregelen:

 • Perfect gescheiden afvalstromen doorheen alle processen
 • Recyclage van oud papier en karton (bestemd voor hergebruik)
 • Hergebruik van karton dozen en vulling waar mogelijk
 • Geen onnodig gebruik van verzenddozen en/of opvulling

Leven op het land

5

We moeten het leven op het land beter beschermen. Duurzaam bosbeheer, bestrijden van woestijnvorming, het stoppen van landdegradatie (bvb kappen van wouden voor aanleg van plantages) en het behouden/aanmoedigen van biodiversiteit zijn daarbij kerntaken.

Samen met de NGO ‘Trees for the future‘ veranderen we niet alleen mensenlevens (zie punt één in deze lijst) maar zorgen we ook voor herbebossing, opwaardering van verschraald land en geven we een boost aan de biodiversiteit.

Binnen Webship hebben we de actie ‘One Order, One Tree‘ opgezet om samen met onze klanten deze NGO zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het basisidee: per order één boom geplant!